Saturday, November 04, 2006

Integreerumine: põliselanike mure?

Jupp aega tagasi avaldatud online-uurimuse tulemusena on selgunud, et Hollandis elavate immigrantide põhimuredeks hoopis tervisehoid, kriminaalsuse kasv ning elukvaliteet. Esikohal asuv, eelpoolnimetatuid kaugelt edestav põhiprobleem on elamiskulud. Integratsioon kui selline ei ole immigrantide jaoks probleemsete küsimuste esirinnas.
Hollandi 'põliselanikud' aga seevastu asetavad integreerumismure neljandale kohale.
Lisainfo: www.21minuten.nl, mõne aja pärast tahaks sel teemal pikemalt kirjutada.

No comments: