Sunday, December 10, 2006

Saeme oksa millel istume?

Pooled Hollandi kohalikest valitsustest keelduvad kaastööst projektis millega soovitakse vältida eksvangide tagasipöördumist kuritegevusse. Enne raha, siis vaatame, on 240 riigiasutuse üldine seisukoht.

Alates esimesest aprillist on kohelikel maakonna- ja linnavalitsustel võimalik saada andmeid vangide kohta, sealhulgas ka selle kohta millised vangid millisesse elukohta plaanivad pöörduda. Esialgse plaani kohaselt pidid ametiasutused endiseid kinnipeetavaid abistama isikut tõendavate dokumentide ning elupaigaga. Selleks aga ei piisa raha, väidavad plaani vastased, kes on valitsuselt palunud 40 mln euro suurust subsiidiumi.

Hollandis istub vangis umbes 12 tuhat inimest, ehk pisut alla 1 protsendi elanikkonnast. Peaaegu 3 neljast vangist (73 %) pöördub vangist vabandemise järgselt hiljemalt 6 aasta jooksul tagasi kuritegelikule teele. Noorte kriminaalide hulgas on protsent veelgi kõrgem: 78%.

No comments: