Sunday, January 21, 2007

2050: kolmandik rahvastikust välismaalased

Kohaliku statistikaameti CBS hinnangul on aastaks 2050 üks kolmandik, 5 miljonit, hollandis elavatest inimestest, välismaise päritoluga. Enamus neist on pärit Türgist ja Marokkost, ent ka Poolast ja mujalt Ida-Euroopast. Aastal 2006 elas Hollandis 3,1 miljonit välismaise päritoluga elanikku.
Välismalased on riigile CBSi sõnul hädavajlikud töökäed. Kiires tempos jätkuva elanikkonna vananemise tõttu suureneb pensionäride arv 2 miljonilt 4le miljonile aastaks 2035, ning vabanenud töökohad on vaja täita.
2000ndatel aastatel alanud halvenenud majandusliku olukorra ning karmistunud immigratsioonipoliitika tõttu on sisserändajate arv viimastel aastatel drastiliselt vähenenenud. Kui aastal 2001 saabus riiki 130.000 uut töötajat, siis eelmisel aastal oli see arv vaid 90.000.

No comments: