Thursday, January 25, 2007

Kursused lahutajatele

Uue turunishi koolituste ja kursuste osas on leidnud Rotterdami Rahvaülikool. Sellest nädalast pakutakse seal nimelt koolitust abielu lahutajatele. Korraldajate sõnul on sarnaste koolituste jaoks suur vajadus, seda nii praktilise kui ka psühholoogilise nõustamise osas. Varajagamised, suhted laste ja vanematega, ekskaasast rääkimata, alimendi, see kõik sisaldub kursuse materjalides. Kuigi eesmärgiks on lahutavatele pooltele nõu andmine, loodab rahvaülikool, et pikemaajaline koos koolipingis istumine viib mõnegi paari lahutusplaanidest loobuma.
Lahutuste tõttu elab Hollandis 450 tuhat üksikvanemat, kellest kolmandik on rahalistes raskustes, seda eelkõige ebavõrdse varadejagamise tulemusena.

No comments: