Friday, January 05, 2007

Majanduslik olukord 2007 parem

Päevalehe De Telegraaf andmetel paraneb aastal 2007 hollandlaste elujärg veelgi.
Enamuse majapidamiste ostujõud suureneb 0,75-1,5%.
Lastetoetus suureneb keskmiseks 35 euro võrra lapse kohta, ka toetus lasteaiakoha eest tõuseb.
Osalise töövõimetusega isikutele maksab valitsus 48 eurot lisaks, 100%-liste töövõimetute toetus tõuseb 70lt protsendilt viimasest palgast koguni 75%ni.
Esmakordsed kinnisvaraostjad saavad subsiidiumi 105.000 euro asemel 170.000 eurot.

No comments: