Friday, January 05, 2007

Vähemusrahvused riigitelevisiooni!

Kohalik riigitelevisioon kohustas end käesolevast aastast kinni pidama kindlast kvoodist, näitamaks teles mitte-kohalikke stuudiokülalisi ning presentaatoreid ja tootma enam multikultuurseid saateid. Sellega loodetakse saavutada realistlikkumat läbilõiget potensiaalsest vaatajaskonnast.

Nii näiteks peaks ülipopulaarse peresaate Praatjesmakers (sari 'lapsesuu ei valeta') 10 lapskülalise ses olema vähemalt üks mittehollandlane. Väikelastele mõeldud saate Bumba esinejatest peab vähemalt üks kaheksast näidatavast olema 'selgelt pärit teiselt kontinendilt'.

Ka draamasarjade autoreid ei hellitata. Siingi nõutakse kirjutajatelt enam multikultuurseid tegelasi, näiteks peavad tulevikus olema vähemalt 7 17nest ülipopulaarse krimiseeria Keyzer&De Boer osast puudutama kohalikku kirjut ühiskonda.

Üleriigilisse uuringusse mille tulemusena peaks saama kaardistatud immigrantide vaatamiseelistused, investeeritakse 2 miljonit eurot. Eelpoolnimetatud muudatuste sisseviimiseks kavatsetakse valitsuselt nõuda koguni 125 miljonit eurot.

Jääb vaid üle oodata millal hakatakse siingi eestikeelseid saateid tegema :P

No comments: