Friday, March 09, 2007

Lapsesaamiseks aega on

45% Hollandi emadest saavad esimese lapse alles 30-aastaselt või veelgi vanemas eas. Madala haridustasemega naiste hulgas on esmasünnitajate vanus viimase 30 aasta jooksul tõustnud 24lt 29le. Kõrgharidusega naiste hulgas on esmased lapsesaajad keskmiselt 34 aastased.
Üha enam kogu populaarsust sünnitamine 40selt ja hiljem, deviisi all: aega on, kui kuidagi ei saa, siis IMF (kunstlik viljastamine) aitab ikka. Ent statistika väidab vastupidist: 40% lastetutest paaridest ei ole võimelised lapsi saama. Kui dekaad tagasi oli Hollandi peredes keskmiselt 3 last, siis tänaseks on see arv langenud 1,7-le.

No comments: