Thursday, March 01, 2007

Palkadest

Vastavalt ajakirja Intermediair tööturu uuringu tulemustele tõusis keskeriharidusega töötajate ning akadeemikute sissetulek eelmisel aastal 5,4. Samas skoorisid madala haridustasemega tööjõu hulgas noored palgaturul paremini kui pikaajaliste kogemustega töötajad. Naiste ja meeste palgavahe on väidetavalt vähenemas, seda hoolimata faktist et vaid 16-nädalase lapsepuhkuse tõttu otsustab suur osa noortest emadest töölepingu lõpetada.
Töötajad saavad lisaboonust keskmiselt 10% palgast. 44% boonuspalgal olevatest inimestest ei ole boonuse suurusega rahul.

Kooli lõpetanute palgatasemed ei erine üksteisest. Alguspalgaks EUR on:
Haridustase/ Suund/ 2004/ 2005
Keskeriharidus Non-Profit 1916 1996
Profit 1787 1827
Kõrgharidus Non-Profit 1916 1996
Profit 1787 1827

No comments: