Saturday, March 10, 2007

Ummikutest

Hoolimata kasvavast rahva- ja autode arvust ei ole Hollandis viimase 11 aasta jooksul ehitatud ei rohkem ega vähem kiireteid kui... 70km. See põhjustab järjest kiiremini kasvavate ummikute (file'de) arvu.
Ummikut mõõdetakse selle pikkuse ja liikumiskiirusega, mõõtühikuks kilomeeterminut. 3 kilomeetri pikkuse ja 5-minutilise viivitusega ummiku pikkuseks on seega 15 kilomeeterminutit. Suurima kilomeeterminutite arvuga, 381.000, file registreeriti Hollandis eelmisel aastal Zouterwoude-Rijndijki juures.
Hoolimata kogu riiki katvast kiireteede võrgustikust, lubatud maksimumkiirusega 120km/h, langeb keskmine sõidukiirus jätkuvalt. Tüüpilisemad vahemaad ja sõiduaeg:
Amsterdam-Utrecht: 44km, sõiduajaks keskmiselt 45minutit
Amsterdam-Haag: 52km, keskmine sõiduaeg 1h 10min
Amsterdam- Rotterdam 68km, sõiduajaks 1h 20min
Ummikud on Hollandis muutunud lahutamatuks osaks elust: pea iga autokasutaja veedab neis keskmiselt tunni päevas. Hoolimata jätkuvast diskussioonist valitsuskabineti tasemel ei ole probleemile lahendust suudetud leida.
Seisakud põhjustavad suurt majanduslikku kahju. Kaubaautode puhul on tunnihinnaks 41,50EUR, tavareisijale 9,50EUR. Aastaks 2020 hinnatakse ummikute poolt tekitatud majanduslikeks kahjudeks kokku 2,5 miljardit eurot, mis on ca 0,5% kohalikust SKPst.
Eestist pisut väikema pindalaga riigis on kokku 113 tuhat kilomeetrit maanteid, ja 3269 kilomeetrit kiirteid. Hollandi esimeseks autoummikuks tituleeriti seisak aastal 1955 Utrechtis Ouderijni ringil.

No comments: