Wednesday, May 09, 2007

Magusareklaam lastele keelata!

Hollandi Südameliit ning Tarbijakaitseame leiavad, et riigis tuleks keelustada lastele suunatud magusareklaam, seda igapäevaselt, kella 7 ja 21 vahelisel ajal. Vastavasisulist kampaaniat on aetud juba viimased kaks aastat. Siiamaani on keeld toiminud vabatahtlikkuse alusel, kui uus kampaania valitsuses läbi suruda õnnestub, keelustataksegi maiusereklaam lastele eelnimetatud ajavahemikul. Organisatsioonide aktiivse keelustamissoovi põhjuseks on Hollandi laste väidetav paksus mis tulenevat liigsest maiustamisest.
Võrreldes kohalikke lapsi näiteks USA omadega, on tegu ilmselge pseudoprobleemiga.

No comments: