Wednesday, June 13, 2007

Raamatulaenutus kokku kuivamas

Kohaliku statistimaameti andmetel kasutab järjest vähem inimesi raamatukogude laenutamisteenust. Kui 2005 oli Hollandi raamatukogudes 4 miljonit liiget, siis 2001 oli see arv veel 4,3 miljonit. Liikmete vähenemine on tingutd eelkõige täiskasvanute kahanevast huvist, laste arv on enam-vähem sama. 90% ulatuses laenutatakse raamatuid, ülejäänud osas muusikat, filme ning ajalehti. Keskmiselt laenutatakse aastas 33 raamatut liikme kohta, laste puhul on see arv 27 raamatut.
Avalike raamatukogude arv on vähenenud viimastel aastatel 508lt 351le.

No comments: