Tuesday, June 05, 2007

Töövõtjad vormi!

Üha enam Hollandi firmasid organiseerivad oma töötajatele tegevust nende keha vormishoidmiseks ning paksuksminemise ennetmiseks. Sellisele järeldusele jõudsid uuringu TNO Kwaliteit van Leven (Elukvaliteet) läbivijad. Eelmisel aastal korraldas koguni 32% kohalikest firmadest oma töötajatele spordipäevi, nende arv võrreldes üleeelmise aasta 14%ga enam kui kahekordistus. Aastal 2004 oli vastav näitaja vaid 3%.

No comments: