Wednesday, July 25, 2007

Integratsiooniprojektide kasu(m)likkus teadmata

Hiljuti avaldatud, riigi poolt tellitud uurimuse tulemuste kohaselt puudub adekvaatne info selle kohta kas igal aastal Hollandi valitsuse ja EU poolt miljonite eurode eest subsideeritavatel integratsiooniprojektidel on ühiskonnale ka mingi mõju.
Ühised hommikusöögid, linnaosade peod, multikultuursed kogunemised ja konverentsid ei ole siiani suutnud tõestada tulemuslikkust. Need üritused piirnevad uuringutulemuste alusel enamasti ühekordse kontaktiga kohalike ja sisserännanute vahel. Seejärel suunduvad eri rahvusgrupid tagasi omade keskele, teatab raport.
Ainus integratsiooniprojekt, mille tulemusi suudeti tõestada, oli nn.segarajoonide tekitamine suurlinnades. Positiivse tulemuse andnud projekti raames motiveeriti edukaid ja rikkaid kohalikke elama asuma mahajäänud äärelinnarajoonidesse ning sisserännanutele loodi soodsad tingimused rikkamatesse kesklinnaosadesse ümberasumiseks.

Kohvikusse vaid sõrmejälgede aktsepteerimisel

Brabanti maakonnas asuva Valkenswaardi linnakese kohvik Café De Oriënt Express aktsepteerib alates eelmisest nädalast vaid neid külastajaid kelle sõrmejäljed kohviku registrist leitakse. Oriënt Express on noortekohvik vanusepiiranguga 16-25 aastat, ning on avatud vaid nädalavahetustel. Siiani toimus kohvikus vanuse tuvastamine ID-kaardi abil ent seoses jätkuvate võltsingutega otsustati ette võtta drastilisemad abinõud.
Siiani on biomeetria kasutusel olnud vaid teatud coffeeshop'ides ning Tilburgi talispordikeskuses. See on teadaolevalt esimene juhus Hollandis kus isikute tuvastamine vaba aja keskuses toimub sõrmejälgede alusel.

Friday, July 13, 2007

Homofoobidele hari ja darkroomi!

Kui justiitminister Hirsch Ballin oma tahtmise valitsuskabinetis läbi suudab suruda, määratakse Hollandis edaspidi Maroko päritluga homofoobsetele agressoritele nende tegude vääriline karistus. Selleks on ühiskondlikult kasulik töö... darkroomides. Sarnase ettepanekuga on juba varem lagedale tulnud parempoolsed saadikud Geert Wilders ja Hero Brinkman. Homofoobsed agressioonijuhtumid on Hollandis viimastel aastatel järsult kasvanud.

Suitsetamiskeeld koolides

Kohalikud koolid peavad õpilastel keelama koolides ning koolihoovides suitsetamise. Kristlikku õpetust pakkuv organisatsioon on sellise plaani otsustanud Hollandi koolide direktoritega septembris läbi rääkida. Õnnestumise puhul jõustub keeld 1 juulist 2008. Samast kuupäevast kehtib Hollandis ka 100%line suitsetamiskeeld restoranides, kohvikutes ja baarides.

Keskeriharidust pakkuvate koolide ühendus on vastava suitsetamiskeelu vastu, väites et suitsetamiskeeld on õpilase ning ta vanemate otsus, analoogselt alkoholitarbimisega. Riiklikke Õppeasutusi ühendav organisatsioon pole keelu vastu, ent leiab et seda on raske kontrollida. Valitsus soodustab suitsetamiskeeldu, ent pole kindel milliseid kõrvalmõjusid keeld kaasa toob. Lisaks nõuavad osad valitsuskabineti liikmed kategooriliselt sama keelu kehtestamist ka õpetajatele.

Holland on EU riikides kolmandal kohal suitsetajate arvu poolest. Kogu rahvast suitsetab u 25%. Kohaliku Statistikaameti anmetel suitsetati eelmisel aastal 25 miljardit sigareti, mis iga elaniku kohta teeb 830 sigareti ja 768 pläru.

Sunday, July 08, 2007

Müüa alibi

Hollandis registreeriti hiljuti firma mis müüb soovijatele alibeid. Nii saab 35 euro eest endale osta alibi mailiga (näiteks kutse kooli kokkutulekule), 15 lisaeuro eest kinnitatakse kutset telefoni teel ja 260 euro eest kuus saab soovija piiramatu arvu alibeid. Viimane teenus on eriti populaarne, seda kasutab koguni 60% meestklientidest. Firma esindaja sõnul ei ole tegu peamiselt kõrvalehüppeid tegevate inimeste tagala kindlustamisega, seda esineb vaid 30% juhtudest. www.alibitekoop.nl

Saturday, July 07, 2007

Hallpead vallutavad riigi

Hallinemine võtab Hollandis ühe kiiremaid tuure: iga seitsmes kohalik elanik on täna üle 65-aastane. Aastal 2038 on hinnanguliselt iga neljas elanik samas vanuses.
Täna on 32% riigi töötajatest vanuses 55-65 aastat. Aastaks 2020 on see protsent tõusnud 37ni.
55-aastastest töötab 40%, 60-65-aastastest aga 20%. Neist 63% on firmaomanikud. 45% vanemast generatsioonist tegeleb vabatahtliku tööga.
Iga 65-aastase kohta töötab praegu 4 inimest, aastaks 2038 on see arv kahanenud üheni. Hinnanguliselt kaotab Holland vananemise tõttu aastaks 2040 koguni miljon töötajat.

Elu vee kohal

Amsterdami linnavalitsus on huvitatud linna kiirest laiendamisest: linnaelanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos. Et linna maismaapiiride füüsiline laiendamine ruumipuudusel enam kõne alla tulla ei saa, planeeritakse ette võtta laienemine veele. Linn on tellinud vastavasisulise uuringu, mille eesmärgiks on teada saada pontoonidele ehitatavate linnaosade ehituskulud ning unikaalsest asukohast tulenevad võimalikud probleemid. Esialgsete arvutuste kohaselt on vee kohale ehitatavate majade hind pisut kõrgem kui tavaliste ehitiste oma, seda hoolimata faktist et vundamendi rajaise probleem puudub. Kõrgem hind on eelkõige tingitud jätkusuutlike ehitusmaterjalide kasutamisest.
Amsterdam on juba eelmisel sajandil püüdnud linna piire laiendada, seda kunstlike saarte rajamisega Ij merre. Amsterdami kanalitel on kokku 2500 paatelamu ringis, neist enamust varustab linn elektri, vee, gaasi ning kanalisatsiooniga.

Heroiin kaob lavalaudadelt

Amsterdami heroiinisõltlased, kelle tippajad olid eelmise sajanda kaheksakümnendad, surevad aeglaselt välja. Sellisele järeldusele jõudsid Trimbos-instituudi uurijad. Heroiini süstijad on kõrgesse ikka jõudmas, neist suurem osa on seetõttu surnud ning allesjäänud ei tegele enam süstimisega. Selle asemele on tulnud aine suitsetamine. Lisaks on heroiini asemel kasutusele tulnud kokaiin.
Hollandis on täna 14 tuhat heroiinikasutajat, neist 6% on noored. Amsterdamis on registreeritud 3500-4000 heroiinisõltlast, kellest vaid 10% on süstijad. Keskmine sõltlase eluiga on 45 aastat, see on eelmise aastaga võrreldes 3 aastat vanemaks muutunud.
Riik pakub narkomaanidele sõltuvusest vabanemiseks tasuta metadooni 200mg päevas. Kui heroiinisõltuvusest vabanemiseks läheb tavaliselt 3 päeva, siis metadoonisõltuvusest ei õnnestu teadjate sõnul ka 3 kuu jooksul vabaneda. Lisaks tasuta metadoonile vahetatakse kasutatud süstlaid tasuta uute vastu. Aastal 2004 vahetati vastavates keskustes kokku 112 tuhat süstalt, eelmisel aastal aga 'vaid' 85 tuhat süstalt.

Amsterdami rannad

Kel on õnne tabada vihmapealinnas päikesekiirt, saab jalad liiva susata ja teeselda et on mererannas, järgmistel aadressidel:
- Blijburg aan Zee: Bert Haanstrakade 2004. Hipilik, stressivaba. Reedeti live muusika tipptasemel, laupäeval pidu, pühpäeval kella 10-17ni lauamängud klassikalise muusika saatel. Kell 17 alustavad kohalikud muusikud jämmimist. Restoran.
- Strand West: Stavangerweg 900. Võrkkiiged, kokteilid, vaade Ij merele. Rannavõrkpall, loungebaar ja restoran. Ujumine pole võimalik.
- Boven Nemo: Oosterdok 2. Tegu on kesklinnas asuva kohaliku Heurekakeskuse katusel oleva rannaga. Suurim Amsterdamis. Fantastiline vaade linnale. Restoran. Avatud juulis ja augustis, kuni päikeseloojanguni.
- Strand Zuid: RAI. Linna messikeskuses asuv 'rand'. Lukskuslikud lebamistoolid ja - padjad. Vihma puhul katus suletakse. Snäkirestoran. Avatud kuni 1 oktobrini.

Sunday, July 01, 2007

Gay Pride'l kõik teretulnud

Augusti teisel nädalavahetusel toimuval Gay Pridel sõidab esimest korda homofestivali ajaloos kaasa vaimupuudega homoseksuaalsete inimeste paat. Initsiatiiv selleks tuli vastavalt hooldeinstituudilt Cordaan. Nende sõnul on tähtis maailmale näidata, et ka vaimupuudega inimestel on õigus oma kohale ühiskonnas.
Sel aastal teeb Gay Pridl esimest korda kaasa ka alaealiste paat, vt http://hollandist.blogspot.com/2007/02/alaealiste-osalemine-gaypridel-lubatud.html