Saturday, July 07, 2007

Elu vee kohal

Amsterdami linnavalitsus on huvitatud linna kiirest laiendamisest: linnaelanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos. Et linna maismaapiiride füüsiline laiendamine ruumipuudusel enam kõne alla tulla ei saa, planeeritakse ette võtta laienemine veele. Linn on tellinud vastavasisulise uuringu, mille eesmärgiks on teada saada pontoonidele ehitatavate linnaosade ehituskulud ning unikaalsest asukohast tulenevad võimalikud probleemid. Esialgsete arvutuste kohaselt on vee kohale ehitatavate majade hind pisut kõrgem kui tavaliste ehitiste oma, seda hoolimata faktist et vundamendi rajaise probleem puudub. Kõrgem hind on eelkõige tingitud jätkusuutlike ehitusmaterjalide kasutamisest.
Amsterdam on juba eelmisel sajandil püüdnud linna piire laiendada, seda kunstlike saarte rajamisega Ij merre. Amsterdami kanalitel on kokku 2500 paatelamu ringis, neist enamust varustab linn elektri, vee, gaasi ning kanalisatsiooniga.

No comments: