Wednesday, July 25, 2007

Integratsiooniprojektide kasu(m)likkus teadmata

Hiljuti avaldatud, riigi poolt tellitud uurimuse tulemuste kohaselt puudub adekvaatne info selle kohta kas igal aastal Hollandi valitsuse ja EU poolt miljonite eurode eest subsideeritavatel integratsiooniprojektidel on ühiskonnale ka mingi mõju.
Ühised hommikusöögid, linnaosade peod, multikultuursed kogunemised ja konverentsid ei ole siiani suutnud tõestada tulemuslikkust. Need üritused piirnevad uuringutulemuste alusel enamasti ühekordse kontaktiga kohalike ja sisserännanute vahel. Seejärel suunduvad eri rahvusgrupid tagasi omade keskele, teatab raport.
Ainus integratsiooniprojekt, mille tulemusi suudeti tõestada, oli nn.segarajoonide tekitamine suurlinnades. Positiivse tulemuse andnud projekti raames motiveeriti edukaid ja rikkaid kohalikke elama asuma mahajäänud äärelinnarajoonidesse ning sisserännanutele loodi soodsad tingimused rikkamatesse kesklinnaosadesse ümberasumiseks.

1 comment:

ivar said...

Meenub, et Prantsusmaal kasutati sama integratsiooni põhimõtet - suunata erineva etnilise ja sotsiaalse päritoluga inimesed kõrvuti samadesse linnaosadesse elama.
Ikka käisid ja märatsesid tänavatel.

Kuigi ilma tagasilöökideta pole ilmselt ükski süsteem ja ma täiesti usun sellise poliitika kasulikkust.