Friday, July 13, 2007

Suitsetamiskeeld koolides

Kohalikud koolid peavad õpilastel keelama koolides ning koolihoovides suitsetamise. Kristlikku õpetust pakkuv organisatsioon on sellise plaani otsustanud Hollandi koolide direktoritega septembris läbi rääkida. Õnnestumise puhul jõustub keeld 1 juulist 2008. Samast kuupäevast kehtib Hollandis ka 100%line suitsetamiskeeld restoranides, kohvikutes ja baarides.

Keskeriharidust pakkuvate koolide ühendus on vastava suitsetamiskeelu vastu, väites et suitsetamiskeeld on õpilase ning ta vanemate otsus, analoogselt alkoholitarbimisega. Riiklikke Õppeasutusi ühendav organisatsioon pole keelu vastu, ent leiab et seda on raske kontrollida. Valitsus soodustab suitsetamiskeeldu, ent pole kindel milliseid kõrvalmõjusid keeld kaasa toob. Lisaks nõuavad osad valitsuskabineti liikmed kategooriliselt sama keelu kehtestamist ka õpetajatele.

Holland on EU riikides kolmandal kohal suitsetajate arvu poolest. Kogu rahvast suitsetab u 25%. Kohaliku Statistikaameti anmetel suitsetati eelmisel aastal 25 miljardit sigareti, mis iga elaniku kohta teeb 830 sigareti ja 768 pläru.

No comments: