Wednesday, November 21, 2007

Hollandi kurjategijate rate

Kohalik justiitsministeerium plaanib Hollandi tippkurjategijate nimed ja näod peatselt internetti riputada. Ministeerium loodab selle aktsiooniga mobiliseerida kodanikke kurjategijate äratundmisele ning kurikaelade tabamisprotsendi tõusule. Holland võtab siinkohal eeskuju USAst. Justiitsministeeriumi väitel ei ole kurjategijatel õigust eraisiku andmete kaitsele. Lisaks nimele ning fotole avaldatakse netis ka päti isikukirjeldus.

Anne Franki puu jääb püsti

Viimastel kuudel on Amsterdami rahvast amüseerinud ja ärevusse ajanud linnavalitsuse plaan Anne Franki muuseumi kõrval asuva kastanipuu maharaiumisplaan. Puu olla asjatundjate sõnul täiesti surnud ning ähvardab iga hetk spontaanselt ümber kukkuda. Linna hiljutine hädaraie otsus mobiliseeris nii kodumaiste kui rahvusvaheliste vastuaktsioonide kampaaniad. Kastanipuud on viimase nädala jooksul filminud koguni 32 eri riigi võttegrupid.
Anne Franki fännid leiavad et puu tuleb iga hinna eest säilitada. Asi anti nende poolt koguni kohtusse. Vastavalt kohtu tänasele otsusele säilitatakse puu jaanuari lõpuni edasisteks vatlusteks. Ohutuse tagamiseks kinnitatakse puutüvele 12m kõrgusel sõrmejämedused kaablid, need omakorda needitakse puu alla valatud betoonplaati. Juba praegu katab puutüve paksust metallist korsett.
Asjatundmatutele jääb poleemika arusaamatuks: Anne Frank on oma raamatus maininud kõnealust puud vaid korra kahe lausega.

Sunday, November 04, 2007

Hollandi kuritegelikud vanurid

Üha enam Hollandi vanureid valib kuritegeliku karjääri. Viimase 10 aasta jooksul on 65+ vanuses isikute arv vanglates plahvatuslikult kasvanud. Sellisele järeldusele jõudis kohalik telejaam oma vastavasisulise uuringu tulemusi analüüsides.
Vanurite hulgas on populaarseimateks kuriteoliikideks poevargused, kokaiinikaubandus, süütamised ning vägivald.
Kohalike spetsialistide arvates kasvab kuritegevus vanurite hulgas ka lähiaastatel. Ilmselt kehtestatakse peatselt ka vastav 65+ isikutele vastav karistusseadus. Psühholoogide ja kohtuametnike arvates on kuritegevuse kasv vanurite hulgas põhjustatud vanusest tingitud ajukahjustustega. Nende sõnul on tihti tegu tähelepanuvajadusega ning püüdega eraklikust seisusest pääsemiseks.
Vastava trendi puudumist teiste riikide vanurite hulgas ei oska spetsialistid aga paraku seletada...