Sunday, November 04, 2007

Hollandi kuritegelikud vanurid

Üha enam Hollandi vanureid valib kuritegeliku karjääri. Viimase 10 aasta jooksul on 65+ vanuses isikute arv vanglates plahvatuslikult kasvanud. Sellisele järeldusele jõudis kohalik telejaam oma vastavasisulise uuringu tulemusi analüüsides.
Vanurite hulgas on populaarseimateks kuriteoliikideks poevargused, kokaiinikaubandus, süütamised ning vägivald.
Kohalike spetsialistide arvates kasvab kuritegevus vanurite hulgas ka lähiaastatel. Ilmselt kehtestatakse peatselt ka vastav 65+ isikutele vastav karistusseadus. Psühholoogide ja kohtuametnike arvates on kuritegevuse kasv vanurite hulgas põhjustatud vanusest tingitud ajukahjustustega. Nende sõnul on tihti tegu tähelepanuvajadusega ning püüdega eraklikust seisusest pääsemiseks.
Vastava trendi puudumist teiste riikide vanurite hulgas ei oska spetsialistid aga paraku seletada...

No comments: