Thursday, March 29, 2007

Raha: on või pole?

Hollandi avaliku sektori asutused kurdavad juba pikemat aega rahaliste vahendite nappuse üle. Nii ei jagu näiteks õpetajatele raha lisakoolituseks ega medõdedele piisavat tasu raske töö eest. Hiljutise uuringu tulemusena selgus aga et riigiasutustel seisab kohalikes pankades finantsreservi kokku koguni 91.900.000.000, ehk siis pea 100 miljardi euro eest.
Kohalike omavalitsuste valduses on kokku 13 miljardit, neist 10 miljardit on kinni erinevate energia-, transpordi- ning veefirmade aktsiate all. Kõige vaesema omavalitsuse reserv on 100, kõige rikkama aga 2200 eurot elaniku kohta.
Hoolduse ning ravimisega tegelevatel organisatsioonidel on vaba reservi 2 miljardi euro eest. Baasõppega tegelevatel asutustel on 1,5 miljardiline, keskeriharidusega tegelevatel 1,9 ja kõrgemate õppeasutuste käes 0,9 miljardiline reserv.
Riigile kuuluvate firmade (NS, Schiphol, Connexxion, Rotterdami sadam, Gasunie, Nederlandse Bank, Bank Nederlandse Gemeenten) turuväärtus on hetkel 24 miljardit eurot, kullavarude turuväärtus on aga tänaseks kasvanud 10 miljardi euroni.
Erinevate analüütikute hinnangul kuulub riiklikele asutustele 2,4 miljonit erinevat kinnisvara mille müügist saadav tulu oleks hinnanguliselt 250 miljardit eurot.
Raha seega on. Võibolla ka Eestis?

No comments: