Saturday, July 07, 2007

Hallpead vallutavad riigi

Hallinemine võtab Hollandis ühe kiiremaid tuure: iga seitsmes kohalik elanik on täna üle 65-aastane. Aastal 2038 on hinnanguliselt iga neljas elanik samas vanuses.
Täna on 32% riigi töötajatest vanuses 55-65 aastat. Aastaks 2020 on see protsent tõusnud 37ni.
55-aastastest töötab 40%, 60-65-aastastest aga 20%. Neist 63% on firmaomanikud. 45% vanemast generatsioonist tegeleb vabatahtliku tööga.
Iga 65-aastase kohta töötab praegu 4 inimest, aastaks 2038 on see arv kahanenud üheni. Hinnanguliselt kaotab Holland vananemise tõttu aastaks 2040 koguni miljon töötajat.

No comments: