Monday, May 14, 2007

Kaitsevägi: alkohol ja softdrugs lubatud

Hollndi kaitsevägedes teenivad sõdurid võivad rahulikult pehmete narkootikumide tarbmist jätkata: kuigi see on ametlikult keelatud, pigistab nende tööandja vähemalt esimesel korral vahelejäämise puhul silma kinni. Teolt tabatu saab sel puhul vaid kirjaliku hoiatuse. Kaitseväe pressiesindaja sõnul võivad sõdurid vastavalt kehtivale reglemendile pehmeid narkootikume siiski omada vaid enda tarbeks ning neid tohib tarbida vaid puhkeajal. Teist korda vahelejäänuid ning kangete narkootikumide pruukimisega vahale jäänuid ootab kohene vallandamine.
Kaitsevägesid on kehtiva reglemendi tõttu kohalikus ajakirjanduses hiljuti tugevalt kritiseeritud, seda eelkõige legaaliseeritud alkoholitarbimise tõttu.

1 comment:

m said...

noo nii taas see personalipuudus