Saturday, January 27, 2007

Amsterdam ja immigrandid 2007

Sel aastal investerib Amsterdami linn 90 miljonit eurot, uuendamaks plaani, millega immigrante kohalikku ühiskonda integreeritakse. Plaani kohaselt peaksid linnaosavalitsuste juurde moodustatama spetsiaalsed integreerumiskeskused, kus lisaks koolitustele ka informatsiooni jagatakse. Uuenduseks on ka see et igühel on võimalus koheselt integreerumiskursusega alustada. Siiani on see aeg halvimal juhul olnud koguni 6-7 kuud.

Teatud osale immigrantidest teeb linnavalitsus pakkumise integratsioonikursuseks. Kursust soovitatakse nii uusimmigrantidele, kui ka neile kes juba aastakümneid riigis elavad ent sellist kursust läbinud pole. EU liikmesriikidest pärit elanikele kutset ei saadeta, küll aga peaks kutsutavate hulka teoreetiliselt kuuluma näiteks austraallased, jaapanlased ja ameeriklased. Pakkumine-kutse tähendab siinjuures viiskas vormis sõnastatud osalemiskohustust. Sel aastal osaleb kursustel koguni 15 tuhat linnaelanikku.

Suurimaks muudatuseks eelneva integratsioonipoliitikaga võrreldes on kohustuslik lõpueksam, milles testitakse keeleoskust, praktilisi teadmisi, eluliste olukordade lahendamist ning teadmisi kohalikust ühiskonnast.

Integratsioonikursuse tasu on 270 eur. Osalejad peavad selle ise tasuma, linnavalitsus on lubanud vajaduse korral aidata selle jaoks laenu saamisega. Kui kursused ja eksam 3 aasta jooksul edukalt õnnestub läbida, saab kursusetasu osaliselt tagasi.

No comments: