Friday, January 05, 2007

Ministripalk väiksem telediktori omast

Seitse riigitelevisiooni töötajat teenisid eelmisel aastal enam kui 158.000 eurot, mis on keskmine ministripalk Hollandis. Nende töötajate seas on kolm telediktorit. Parim neist teenis aasta jooksul 369.000 eurot. Kolm ülejäänut kuuluvad televisiooni nõukogu juhatusse ning üks seitsmest on seeniorkonsultant. Televisiooni nõukogu esimees teenis eelmisel aastal 'vaid'202.000 eurot.
Miinimumpalk (brutto) oli eelmisel aastal ca 1280eurot, mis teeb aastapalgaks 15.360eurot.

No comments: